Cases by topic

 • Inequality in service availability
  Under dette temaet finner du de sakene hvor Rådet har drøftet spørsmål knyttet til om det eksisterer eller utvikler seg uakseptable forskjeller i tjen...
 • Introduction of new technology
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til innføringen av ny og kostbar teknologi eller medikamenter.
 • Distribution and use of knowledge centres
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjo...
 • Development of guidelines
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til behovet for å utvikle nasjonale retningslinjer innenfor et best...
 • Coordination of care
  Under dette temaet finner du de sakene hvor Rådet har diskutert problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten...
 • The council's work procedures
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet blant annet til interne arbeidsrutiner.
 • Quality
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet genrelle spørsmål knyttet til kvalitet og kvalitetsutvikling innenfor helsesektoren....
 • Prioritization
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet genrelle spørsmål knyttet til prioritering innenfor helsesektoren.