Hjem > Saker > 

Foreslå en sak

I forbindelse med nyoppnevningen av medlemmer til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, har Helse- og omsorgsdepartementet også foretatt noen justeringer av rådets mandat.

En viktig endring i mandatet er at adgangen til å fremme saker for behandling i Nasjonalt råd nå er betydelig utvidet. I forrige mandatperiode (2007-2010) var det kun saker som er reist av rådets medlemmer eller sekretariatet som kunne behandles. I tillegg kunne Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å ta opp saker i rådet.

I det reviderte mandatet er denne retten utvidet slik at ”alle skal kunne fremme saker for behandling i rådet”. Sekretariatet er gitt et ansvar for å presentere relevante problemstillinger for rådet.

Eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet kan rettes til sekretariatet.

Forslag til sak
......
.......
........
.........