Leif Edvard Muruvik Vonen

Kommuneoverlege
    (Stjørdal kommune)
Leif Edvard Muruvik Vonen

Interesser innen kvalitet og prioritering

Kartlegging av mulige interessekonflikter:

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor
Ingen

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd
Ingen

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende)
Styremedlem i Norsak samfunnsmedisinsk forening - Norsam, fagmedisinsk avdeling i Den norske legeforening

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene
Ingen

Tilnytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd
Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tillitten til min upartiskhet
Ingen

Sist oppdatert: 2015-12-15 14:25