Björn Gustafsson

Dekan
    (Det medisinske fakultet, NTNU)
Björn Gustafsson

Kartlegging av mulige interessekonflikter:

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor
Bistilling som overlege ved avdeling for fordøyelsessykdommer, St Olavs Hospital

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd
Varamedlem i Sintefs styre

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende)
Medlem i HelseOmsorg 21-rådet

Medlem i Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for nasjonale tjenester

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene:
Ingen

Tilknytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd
Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet
Ingen

Sist oppdatert: 2015-12-15 14:12