Anne Lise Ryel

Generalsekretær/2. nestleder
Anne Lise Ryel

Kartlegging av mulige interessekonflikter:

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor
Ingen

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd
Styremedlem i Union for International Cancer Control, UICC (den globale kreftorganisasjonen)

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende)
Ingen

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene
Ingen

Tilnytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd
Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet
Ingen

Foreslåtte saker for nasjonalt råd

Sist oppdatert: 2016-02-09 14:55