Hjem > Rådet > 

Lenker

Prioritering

  • PrioriteringsCentrum - Lindköping Universitet

    Prioriteringscentrum inrättades i Linköping år 2001 som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Från 1 juli 2010 blir Linköpings universitet, där Prioriteringscentrum även fortsättningsvis ska verka som ett nationellt kunskapscentrum.

  • Et perspektiv fra Danmark: Etik og prioritering i sundhedsvæsenet

    Det etiske råd i Danmark publiserte i 2013 en antologi om etikk og prioritering. To sentrale temaer er tatt opp. Det første temaet er hvordan prioriteringsprosessen faktisk fungerer, og hvordan det kan gjøres mer synlig, hvordan de konkrete prioriteringer kommer i stand. Det andre temaet er hvilke verdier prioriteringene skal treffes på bakgrunn av.

  • Svensk doktoravhandling om prioritering i primærhelsetjenesten

    I sin doktoravhandling fra 2013 viste dr. Eva Arvidsson at det er behov og potensiale for å innføre mer konsistente prioriteringer i primærhelsetjenesten. Les hennes avhandling her.