Hjem > Rådet > 

Kontakt oss

Opprettet: 14. desember 2007

Oppdatert: 17. desember 2015


Kontaktinformasjon:

Telefonnummer til de ansatte i Sekretariatet: Se under " Sekretariatet ".

Postadresse:

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten
Postboks 7000, St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:

Universitetsgaten 2, Oslo

Telefon og fax:

Sentralbord: (+47) 810 20 050