Presseklipp

Fortjener ros for satsing mot kreft

Romsdals Budstikke - 15.10.2017
Gjennom et slikt prosjekt kan man redde opptil 300 liv hvert eneste år. Blant de mange postene i regjeringens forslag til statsbudsjett ligger tre meget viktige tiltak mot kreft.

HPV-vaksine også til gutter

Forskning.no - 15.10.2017
Regjeringen har satt av penger i budsjettet til at gutter skal få HPV-vaksine på 7. trinn fra neste skoleår.

Helseøkonomisk diskusjon

Helseinfo - 13.10.2017
Prioriteringsdebatten og konsekvenser for helseøkonomiske analyser var ett av hovedtemaene på Helseøkonomisk fagdag 2014.

Krever mer effektivt helsevesen

Helseinfo - 13.10.2017
- Omtrent like mange som mener at det bør brukes mer penger i helsevesenet mener at helsevesenet bør bruke pengene mer effektivt. Norge har sammenliknet med andre land vært delvis skånet for denne debatten siden vi har hatt god økonomi.

På tide å våkne!

Dagens Medisin - 12.10.2017
Vi må våkne opp fra drømmen om at mulighetene i dagens helsetjeneste er ubegrensede og upåvirkelige av utfordringene i fremtidige budsjettrammer og den kommende eldrebølgen.

Frykter en lukket prioriteringsdebatt

Dagens Medisin - 04.10.2017
open BURDE BESTÅ: - Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten burde bestå, men de kunne fått en noe annen rolle enn de har hatt til nå, mener Kjersti Toppe (Sp).

Prioriteringsrådet skal legges ned

Fysioterapeuten - 04.10.2017
Helseminister Bent Høie (H) legger ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Han mener at rådets rolle ikke er like sterk som før. Nå står kommunene for tur. Dette opplyser helseministeren i et intervju med Dagens Medisin.

Legger ned prioriteringsrådet

Dagens Medisin - 03.10.2017
- Rollen til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten har avtatt, sier helseministeren.

Prioriteringsrådets råd

Tidsskrift for Den norske legeforening - 02.10.2017
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser gis?

- Vaksineutvikling bør være et globalt fellesansvar

Dagens Medisin - 26.09.2017
Nå jobber regjeringen for at flere land skal slutte seg til vaksinesamarbeidet CEPI, forteller statsminister Erna Solberg.