Presseklipp

Fastlegene vil ha debatt om egentester

Diabetes - 13.02.2017
Fastlegene er kritisk til egentester som selges på apotekene, og stiller nå spørsmål om myndighetene bør regulere tilgjengeligheten. En viktig debatt å ta, mener Diabetesforbundet.

Legene vil ha debatt om hjemmetester skal reguleres strengere

Avisen Agder - 12.02.2017
Fastlegene er kritisk til egentester som selges på apotekene, og stiller nå spørsmål om myndighetene bør regulere tilgjengeligheten. For første gang skal temaet diskuteres i det såkalte Prioriteringsrådet.

BPA eller institusjon - fri eller fengslet?

Frambu - 08.02.2017
Uloba fylte 25 år i 2016 og arrangerte i den forbindelse en stor skandinavisk BPA-konferanse. Konferansen samlet deltakere fra hele Skandinavia og handlet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og institusjonaliseringen av funksjonshemmede.

Udemokratisk hemmelighold

NRK - 27.01.2017
Å hindre innsyn i prisene på legemidler gjør at vi ikke får vite grunnlaget for prioriteringer i helsevesenet. Det er urettferdig overfor pasienter, helsearbeidere og skattebetalere.

Nyheter Dårlige odds for ekstremt premature

Sykepleien - 23.01.2017
Ekstremt premature barn har bare ni prosent sannsynlighet for overlevelse, ifølge en gjennomgang av 52 kohortstudier. For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for å overleve.

Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død

Nasjonalt folkehelseinstitutt - 23.01.2017
For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse.