Hjem > 

Prioriteringsrådet avvikles fra 1.1.2018

Opprettet: 3. oktober 2017

Oppdatert: 4. oktober 2017


Nasjonalt råd for prioritering i helse - og omsorgstjenesten legges ned fra nyttår. Avviklingen er omtalt i budsjettproposisjonen som legges fram 12. oktober.

Helseminister Bent Høie uttaler til Dagens Medisin at rådets rolle nå synes mindre sentral etter at Prioriteringsmeldingen ble vedtatt i Stortinget.

Les intervjuet med helseministeren her.

Frokostseminar 20. oktober og rådsmøte 30. november gjennomføres slik som planlagt.