Hjem > 

Filmer og presentasjoner fra prioriteringskonferansen 2016

Opprettet: 14. oktober 2016

Oppdatert: 5. januar 2018


Helse i utvikling 16 ble avholdt på Oslo Plaza torsdag 13.oktober. Filmer og presentasjoner finner du her.

Presentasjonene i pdf finner du nederst på denne siden.

 

Åpning v/ statsråd Bent Høie

 

Velkommen v/ rådsleder Bjørn Guldvog

 

Raske reaksjoner på prioriteringsmeldingen fra ulike deler av norsk helsetjeneste

Sykepleierforbundet v/ Eli Gunhild By

Kreftforeningen v/ Ole Alexander Opdalshei

Helse Sør-Øst RHF v/ Cathrine Lofthus

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Nina Waaler

Legeforeningen v/ Jon Helle

Legemiddelindustriforeningen v/Karita Bekkemellem

 

Egenbetaling i den offentlige helsetjenesten 

Ruth Grung, Stortingets helse- og omsorgskomite, Arbeiderpartiet

 

Sveinung Stensland, Stortingets helse- og omsorgskomite, Høyre

 

Finnes det unntak fra prioriteringskriteriene? Er det situasjoner der prioriteringskriteriene ikke passer og hvordan bør vi håndtere det? v/ Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo

 

Prioritering i kommunene - hvorfor så vanskelig?

Vegard Vige, kommunelege i Grimstad

Henning Mørland, fylkeslege i Vestfold

Lasse Jalling, Kommunesektorens organisasjon

 

Fra kunnskap om sykdomsbildet til nye prioriteringer v/Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

 

Lindrende pleie og omsorg i livets sluttfase og muligheten til å dø hjemme - klarer vi å prioritere riktig?

Stein Kaasa, Oslo Universitetssykehus/ NTNU

Sjur Bjørnar Hanssen, Helsedirektoratet

 

Har vi de rette verktøyene for å gjøre gode prioriteringer?

Elizabeth Nygaard, Helsedirektoratet

Lise Lund Håheim, Folkehelseinstituttet

Morten Magelssen, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

 

Avslutning v/ rådsleder Bjørn Guldvog

 

 


Program og presentasjoner i PDF