Hjem > 

Rådsmøte 6.april 2017

Konferanse:

Blant saker som var oppe på møtet var Innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten og Gentesting ved alvorlig sykdom

Sakspapirer og presentasjoner fra møtet finnes her.

Vedtaksprotokoll finnes her.

Alle møter i rådet er åpne for presse og publikum.

Dato: 6. april 2017
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo