Hjem > 

Helse i Utvikling 13

Konferanse:

Prioritering handler om hvem som skal få, når de skal få, hvor mye de skal få – og hvem som ikke skal få.

På hovedkonferansen 6. november drøfter vi hvordan helseressursene kan fordeles best mulig. Når er tilstanden alvorlig nok til at den skal prioriteres? Hvor effektive må tiltak være for at de skal prioriteres? Hvor mye er det offentlige villig til å betale for tiltak i helsetjenesten? Hvordan gjøres prioriteringer i andre land?

På satellittsymposiet 5. november vil innledere fra Storbritannia, Tyskland og Nederland beskrive hvordan helseøkonomi brukes i prioriteringer. Brukes eksplisitte grenser? Symposiet foregår på engelsk.

Dato: 5.-6. november 2013
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo
Pris:

Hovedkonferansen 6. november kr 1000,- inkl lunsj og tapasbuffet ved påmelding før 1. oktober 2013. Etter denne datoen vil prisen være kr. 1 500,- for hovedkonferansen.
Satellittseminaret 5. november kr 500,-.

Annet:

Video fra presentasjonene er publisert.

Konferansen er godkjent med 7 timer som etterutdanning for leger (valgfritt kurs for alle spesialiteter), psykologer (vedlikeholdsaktivitet) og som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Påmelding: Helse i Utvikling 13 er nå fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på. Om du ønsker å sette deg på venteliste for Helse i utvikling 2013, vennligst kontakt per epost hiu13@congrex.no. Vi takker for interessen og ønsker velkommen til neste års konferanse, som holdes i Oslo 18. og 19. november 2014. Påmeldingen til Helse i Utvikling 14 åpner i juni.
Kontakt:


Filer:

Program 5. november

15:00 - 18:45
Satellittsymposium
Welcome - priority setting in Norway
Welcome web tv
Bjørn Guldvog, Helsedirektør/Rådsleder, Helsedirektoratet.
Health economics as a tool for decision making and priority setting
International Trends in Priority Setting web tv pdf
Norman Daniels, Professor, Harvard School of Public Health, USA.
The UK approach web tv pdf

Endring: Professor John Cairns presenterte innlegget istedenfor Sir Mike Rawlins.

John Cairns, professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.
The German approach web tv pdf
Andreas Gerber-Grote, Professor, Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWIG)
The Dutch approach web tv pdf
Linda Saase, Professor, Health insurance in the Netherlands (CZV)
Questions and debate web tv

Bjarne Robberstad will chair this session.

Program 6. november

Registrering
10:00 - 17:00
Hovedkonferanse
Åpning av hovedkonferansen
Kunstnerisk innslag web tv

The Evening Band.

Velkommen web tv

Åpning ved helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Prioritering i et internasjonalt perspektiv
Introduction web tv
Bjørn Guldvog, Helsedirektør/Rådsleder, Helsedirektoratet.
Ole Frithjof Norheim, Professor, Universitetet i Bergen
Setting limits fairly web tv pdf

To be introduced by Ole Frithjof Norheim:

Norman Daniels, Professor, Harvard School of Public Health, USA.
Priority setting in the UK web tv

(Endring: Professor John Cairns presenterte innlegget istedenfor Sir Mike Rawlins.)

To be introduced by professor Bjarne Robberstad:

John Cairns, professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.
Lunsj (klokken 12-13)
Prioritering på norsk - teori og praksis
Introduksjon til den norske prioriteringsdebatten web tv
Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet.
Alvorlighet - Når er tilstanden alvorlig nok til at den skal prioriteres? web tv pdf pdf
Erik Nord, seniorforsker/professor, Folkehelseinstituttet.
Trygve Ottersen, postdoktorstipendiat, Universitetet i Bergen.
Effekt - Hvor effektive må tiltak være for at de skal prioriteres? web tv pdf pdf
Eva Skovlund, avdelingsdirektør/professor, Folkehelseinstituttet.
Ulf Persson, professor, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund, Sverige.
Kostnad/effekt - Hvor dyrt kan et tiltak være før kostnadene ikke lenger "står i rimelig forhold til tiltakets effekt"? web tv pdf pdf
Jan Abel Olsen, professor, Universitetet i Tromsø.
Ivar Sønbø Kristiansen, professor, Universitetet i Oslo.
Paneldebatt: Innledning web tv

Debatten ledes av:

Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet.
Oppspill til paneldebatt: Hva er prioritering i min hverdag? web tv
Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege ved anestesi- og intensivavdelingen Stavanger universitetssykehus, tidligere rådsmedlem
Bjørnar Allgot, generalsekretær Diabetesforbundet
Bjørn Lydersen, generalsekretær Mental Helse
Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, UiO
Vegard Høgli, kommuneoverlege, Skien kommune
Kjell Magne Tveit, professor i onkologi, Leder avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF.
Spørsmål og svar web tv
Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet.
Konferansen avsluttes med tapas fra klokken 17-18