Tema

 • Ulikhet i tjenestetilbudet
  Under dette temaet finner du de sakene hvor Rådet har drøftet spørsmål knyttet til om det eksisterer eller utvikler seg uakseptable forskjeller i tjen...
 • Innføring av ny teknologi
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til innføringen av ny og kostbar teknologi eller medikamenter.
 • Funksjonsfordeling
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjo...
 • Utvikling av retningslinjer
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til behovet for å utvikle nasjonale retningslinjer innenfor et best...
 • Samhandling i helsetjenesten
  Under dette temaet finner du de sakene hvor Rådet har diskutert problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten...
 • Rådets rutiner
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet blant annet til interne arbeidsrutiner.
 • Kvalitet
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet genrelle spørsmål knyttet til kvalitet og kvalitetsutvikling innenfor helsesektoren....
 • Prioritering
  Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet genrelle spørsmål knyttet til prioritering innenfor helsesektoren.