Hjem > Rådet > 

Sekretariat

Sekretariatet innhenter nødvendige utredninger og dokumentasjon for å belyse de sakene som skal drøftes av rådet. Det bidrar også til å identifisere temaer og saker som er egnet til å legges fram for rådet.

Sekretariatet understøtter saksforberedelser initiert fra de ulike aktørene og presenterer disse i en form som skal fremme god dialog i rådet. Det er også  ansvarlig for kommunikasjon og informasjon om rådets arbeid og drifter rådets hjemmeside www.prioritering.no.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ivaretok  sekretariatsfunksjonen for rådet i perioden 2007-2015. Fra 1. januar 2016 vil sekretariatet være en del av Helsedirektoratet.

Sekretariatet
Nina Bachke Nina Bachke Sekretariatsleder
Tel: 91161774
Tove Ringerike Tove Ringerike Seniorrådgiver
Tel: 40223744
Elida Rønnaug Hole Wirkola Elida Rønnaug Hole Wirkola Rådgiver
Tel: 24163618