logo bottom part

HVEM ER MED I RÅDET?

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet.

Flere rådsmedlemmer

NYHETER

Referat fra rådsmøtet 2. juni er godkjent

Stortingsmelding om prioritering

Vedtaksprotokoll fra rådsmøtet 2.juni 2016 er nå publisert

Referat fra rådsmøtet 17.3.2016 er godkjent

Nyhetsarkiv

Prioriteringssaker i media

Skal gi råd om tarmkreftscreening. Dagens Medisin 23.06.2016.

Åpner for «oppgraderte» helsetjenester i det offentlige. Dagens Medisin 15.06.2016

Helsedirektøren: - Priser på legemidler kan ikke holdes hemmelig. Hegnar Online 13.06.2016.

Sår tvil om jussen bak hemmelige priser. Dagens Medisin 10.06.2016

Prioriteringsmeldingen til Høie bør bli obligatorisk lesestoff for resten av regjeringen. Dagbladet 05.06.2016

Bekymret for prioritering-forskyvning. Dagens Medisin 03.06.2016

Disse kriteriene skal helsetjenesten prioritere etter. Dagens Medisin 03.06.2016 .

Ja fra Prioriteringsrådet - trolig siste runde om HPV-vaksine til gutter. Dagens Medisin 02.06.2016

Et veiskille. Dagens Medisin 12.05.2016

Åpner for å diskutere ulik tilgang til helsetjenester. Dagens Medisin 12.05.2016.

Vi må akseptere ulik tilgang til de minst viktige helsetjenestene. Dagens Medisin 12.05.2016.

En ny type helseulikhet. Dagens Medisin 12.05.2016.

Persontilpasset medisin utfordrer likhetstankegangen. Dagens Medisin 04.05.2016

Ikke ødelegg forhandlingsposisjonen vår. Dagens Medisin 04.05.2016

Helseøkonom: Ny IT-løsning vil lette prioriteringsarbeidet. Dagens Medisin 03.05.2016.

Krav om hemmelighold vekker reaksjoner. Dagens medisin 28.04.2016   

Ber Prioriteringsrådet vurdere HPV-vaksinering av gutter. Dagens Medisin 19.04.2016

Helsedirektøren sier nei til hemmelige priser. Dagens Medisin 05.04.2016

Hemmelighold. Dagens Medisin 01.04.2016

Helsedirektoratet går bort ifrå eigne råd: - Ikkje naudsynt å sjekke helsa til alle nye asylsøkarar. NRK 01.04.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER

Helse i utvikling 16

Årets prioriteringskonferanse, Helse i utvikling 16, holdes på Oslo Plaza torsdag 13. oktober 2016. Program og påmelding vil være klart etter sommeren.

Alle arrangementer


OM PRIORITERINGSARBEID

Prioritering i den norske helsetjenesten

I løpet av de siste tiårene har befolkningen i Norge fått bedre velstand og helse. Andelen eldre i befolkningen vokser. Dette sammen med fremskritt i medisinsk teknologi gjør at etterspørselen etter helsetjenester er større enn det som kan tilbys av det offentlige. Det er derfor nødvendig med prioriteringer. Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres på allment aksepterte prinsipper og kriterier. Det har i Norge vært skrevet tre offentlige utredninger om prioritering.

Om Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Rådet kan ses på som en videreføring av det tidligere Prioriteringsrådet, som fungerte i årene 2000 – 06. Det nåværende rådet er inne i sin tredje virkeperiode (juni 2015 og ut 2017.) Navnet ble ved siste reoppnevning endret til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsspørsmål er dermed ikke lenger en del av rådets portefølje.

Saker behandlet i rådsmøter 2014

I 2014 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp fem orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.

Saker behandlet i rådsmøter i 2013 og 2012

I 2013 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp åtte orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.