Hjem > 

Om Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Opprettet: 15. februar 2012

Oppdatert: 3. juni 2015


Rådet kan ses på som en videreføring av det tidligere Prioriteringsrådet, som fungerte i årene 2000 – 06. Det nåværende rådet er inne i sin tredje virkeperiode (juni 2015 og ut 2017.) Navnet ble ved siste reoppnevning endret til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsspørsmål er dermed ikke lenger en del av rådets portefølje.

Rådet har som formål å bidra til mer helhetlig tilnærming til prioriteringsspørsmål i helse- og omsorgstjenesten. Rådsmedlemmene (19 stykker) er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, og de er ledere i ulike deler av helsetjenesten eller brukerorganisasjoner. I rådets møter drøftes ulike saker og rådet gir anbefalinger til helsetjenesten, forvaltningen og politiske myndigheter. Transparens og åpenhet er viktig i dette arbeidet. Møtene er åpne for publikum og presse, og møtereferater og vedtak publiseres. De tre prioriteringskriteriene ligger til grunn for saksutredning og diskusjon, men setter ikke begrensninger for diskusjonene. (Les mer om rådets mandat her.) Rådet arrangerer også konferansen Helse i utvikling . Rådets sekretariat ligger i Nasjonalt kunnskapssenter i helsetjenesten.

Rådet har blitt evaluert to ganger, og det er publisert to rapporter. Les rapportene her.
Sekretariatet har skrevet flere kronikker om rådets arbeid, disse finnes tilgjengelig her.