Hjem > 

Frode Vartdal

Dekan
    (Universitetet i Oslo)
Frode Vartdal

Frode Vartdal er dekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er utdannet lege fra UiO (1975) og har medisinsk dr. grad fra i UiO (1984). Fra 1982 har han vært ansatt ved Rikshospitalet (RH) i ulike stillinger som assistentlege, overlege, seksjonsoverlege, avdelingssjef og klinikksjef. Fra 1990 har han vært professor ved UiO, fakultetsdivisjonsleder ved RH, instituttleder ved Institutt for klinisk medisin og fra januar 2011 dekanus. Hovedinteresse i forskning er studiet av immunresponsen i sentralnervesytemet ved multippel sklerose og transplantasjonsimmunologi. Han har publisert mer enn 120 vitenskapelige artikler og veiledet 8 dr.gradsstudenter. Han har sittet i mange nasjonale og internasjonale komiteer, slik som i EU, Novo Nordisk Forskningskomité og Finland Academy.

Interesser innen kvalitet og prioritering

Deltagelse i RHs klinisk etiske komité i flere år har vist hvor viktig og vanskelig dette arbeidet er. Som dekanus for et medisinsk fakultet er dessuten dette et viktig område å delta i utformingen av, både fordi man med dette kan bidra til få fram utdanningssektorens synspunkter og fordi man kan ta med seg kunnskap fra komitearbeidet ved utforming av studieplaner for utdannelsen av leger og andre helsearbeidere.

Kartlegging av mulige interessekonflikter

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor
Ingen

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd
Ingen

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende)
Ingen

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene
Ingen

Tilnytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd
Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet
Ingen

 

Sist oppdatert: 2013-05-02 15:27