logo bottom part

HVEM ER MED I RÅDET?

Linda Berg-Heggelund

Linda Berg-Heggelund

Linda Berg-Heggelund er generalsekretær i Mental Helse Norge

Flere rådsmedlemmer

NYHETER

Referat fra møtet 30. november

Vedtaksprotokoll fra rådsmøtet 30. november er publisert

Prioriteringsrådet avvikles fra 1.1.2018

Referat fra møtet 8. juni 2017

Nyhetsarkiv

Prioriteringssaker i media

Egentester vil få konsekvenser for prioriteringen. Dagens Medisin 05.12.2017

Prioriteringseksperter krever åpnere Beslutningsforum. Dagens Medisin 30.10.2017

Masseundersøkelser for tarmkreft på trappene. Forskning.no 30.05.2017

Norge ligger på verdenstoppen i forekomsten av tarmkreft: - Screening kan redde liv. Dagbladet 26.05.2017

Screening for den enkelte og kunnskap for alle. Tidsskriftet Den norske legeforening 22.05.2017

Prioriteringsutvalg. Den norske tannlegeforenings tidende 18.05.2017

Etter prioriteringsmeldingen – hva nå? Dagens Medisin 20.04.2017

Prioriteringsrådet skal se på medisinbruk hos eldre. Sykepleien 07.04.2017

Reagerer på at helseprioriteringer skal utredes uten fastleger. Dagens Medisin 11.04.2017

Nytt prioriteringsutvalg for kommunene. Dagens Medisin 05.04.2017

Tannhelse i prioriteringsrådet. Tannlegetidende 16.03.2017

Sender pulsen til sykehuset. Dagens næringsliv 13.03.2017

Vil ha debatt om hjemmetester. Agderposten 20.02.2017

Vondt i appen. Dagens Næringsliv 15.02.2017

Åpenhet om legemiddelpriser. Dagens medisin 14.02.2017

Legene vil ha debatt om hjemmetester skal reguleres strengere. NTB 12.02.2017

Alle nye legemidler skal vurderes etter prinsippene for prioritering. Dagbladet 05.01.2016

Stadig flere kvinner får tarmkreft. ABC Nyheter 11.12.2016

 «Høyere priser, svekket legetillit og økt korrupsjonsfare». Dagens Medisin 05.12.2016

 Prioriteringer. Dagens medisin 21.11.2016

Vil gi flere hjemmedialyse. Adresseavisen 21.11.2016

Tarmslyng i Kreftforeningens og Kreftregisterets argumentasjon? Dagens medisin. 18.11.2016

Leger advarer mot hemmelige priser. Dagens Medisin 17.11.2016

Sp vil endre Beslutningsforum. 16.11.2016

Helsekomiteens flertall aksepterer hemmelige priser. Dagens medisin 11.11.2016

Viktig og nødvendig tiltak for å redusere dødeligheten. Dagens Medisin 25.10.2016

Paradoksale prioriteringssignaler. Dagens Medisin 24.10.2016

Slakter forslag om legemiddelfinansiering. Dagens Medisin 13.10.2016

«Betinget ja» til tarmkreftscreening. Dagens Medisin 22.09.2016

Anbefaler nasjonalt program for tarmkreftundersøkelser. Aftenposten 22.09.2016

Varsler masseundersøkelse av tarmkreft i Norge. TV2 22.09.2016

Går inn for tarmkreftscreening. Dagens Medisin 08.09.16

Krass kritikk av protonrapport. Dagens Medisin 26.08.2016

Protoner, politikk og prioriteringer. Dagens Medisin 25.08.2016

Helsetopper advarer mot helseulikhet. Dagens Medisin 24.08.2016

«Ingen» ønsker grense for betalingsvilje i helsevesenet. Dagens Medisin 18.08.2016

Skal gi råd om tarmkreftscreening. Dagens Medisin 23.06.2016.

Åpner for «oppgraderte» helsetjenester i det offentlige. Dagens Medisin 15.06.2016

Helsedirektøren: - Priser på legemidler kan ikke holdes hemmelig. Hegnar Online 13.06.2016.

Sår tvil om jussen bak hemmelige priser. Dagens Medisin 10.06.2016

Prioriteringsmeldingen til Høie bør bli obligatorisk lesestoff for resten av regjeringen. Dagbladet 05.06.2016

Bekymret for prioritering-forskyvning. Dagens Medisin 03.06.2016

Disse kriteriene skal helsetjenesten prioritere etter. Dagens Medisin 03.06.2016 .

Ja fra Prioriteringsrådet - trolig siste runde om HPV-vaksine til gutter. Dagens Medisin 02.06.2016

Et veiskille. Dagens Medisin 12.05.2016

Åpner for å diskutere ulik tilgang til helsetjenester. Dagens Medisin 12.05.2016.

Vi må akseptere ulik tilgang til de minst viktige helsetjenestene. Dagens Medisin 12.05.2016.

En ny type helseulikhet. Dagens Medisin 12.05.2016.

Persontilpasset medisin utfordrer likhetstankegangen. Dagens Medisin 04.05.2016

Ikke ødelegg forhandlingsposisjonen vår. Dagens Medisin 04.05.2016

Helseøkonom: Ny IT-løsning vil lette prioriteringsarbeidet. Dagens Medisin 03.05.2016.

Krav om hemmelighold vekker reaksjoner. Dagens medisin 28.04.2016   

Ber Prioriteringsrådet vurdere HPV-vaksinering av gutter. Dagens Medisin 19.04.2016

Helsedirektøren sier nei til hemmelige priser. Dagens Medisin 05.04.2016

Hemmelighold. Dagens Medisin 01.04.2016

Helsedirektoratet går bort ifrå eigne råd: - Ikkje naudsynt å sjekke helsa til alle nye asylsøkarar. NRK 01.04.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER

Rådsmøte 30. november 2017

Blant saker som var oppe på møtet var Kommersielt tilgjengelige egentester,  Evaluering av rådet, og Barnevernsbarns tilgang på behandling i psykisk helsetjeneste for barn og unge. 

Sakspapirer til møtet finnes her og vedtaksprotokoll her.

Alle møter i rådet er åpne for presse og publikum.

Alle arrangementer


OM PRIORITERINGSARBEID

Rådet er avviklet fra 1. januar 2018

Rådets nettside vil bestå en periode fremover, men vil ikke bli oppdatert. Prioriteringsrådet blir ikke reoppnevnt etter utløpet av sin fungeringsperiode 2015-2017. Dette innebærer at rådet avvikles med virkning fra 1. januar 2018. Avviklingen ble omtalt i budsjettproposisjonen framlagt i oktober 2017.

Saker behandlet i rådsmøter 2017

Oversikt over hvilke saker Prioriteringsrådet har drøftet i 2017. Dette inkluderer både drøftingssaker, temasaker og orienteringssaker.

Filmer og presentasjoner fra prioriteringskonferansen 2016

Helse i utvikling 16 ble avholdt på Oslo Plaza torsdag 13.oktober. Filmer og presentasjoner finner du her.

Saker behandlet i rådsmøter 2016

Prioriteringsrådet har i 2016 drøftet en rekke saker med temaer fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Oversikten inkluderer både drøftingssaker, temasaker og orienteringssaker.

Flere artikler om kvalitet- og prioriteringsarbeid