logo bottom part

HVEM ER MED I RÅDET?

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 

Flere rådsmedlemmer

NYHETER

Referat fra rådsmøtet 22.september er godkjent

Rådsmøtet 1.desember avlyses

Vedtaksprotokoll fra rådsmøtet 22. september 2016

Referat fra rådsmøtet 2. juni er godkjent

Nyhetsarkiv

Prioriteringssaker i media

Slakter forslag om legemiddelfinansiering. Dagens Medisin 13.10.2016

«Betinget ja» til tarmkreftscreening. Dagens Medisin 22.09.2016

Anbefaler nasjonalt program for tarmkreftundersøkelser. Aftenposten 22.09.2016

Varsler masseundersøkelse av tarmkreft i Norge. TV2 22.09.2016

Går inn for tarmkreftscreening. Dagens Medisin 08.09.16

Krass kritikk av protonrapport. Dagens Medisin 26.08.2016

Protoner, politikk og prioriteringer. Dagens Medisin 25.08.2016

Helsetopper advarer mot helseulikhet. Dagens Medisin 24.08.2016

«Ingen» ønsker grense for betalingsvilje i helsevesenet. Dagens Medisin 18.08.2016

Skal gi råd om tarmkreftscreening. Dagens Medisin 23.06.2016.

Åpner for «oppgraderte» helsetjenester i det offentlige. Dagens Medisin 15.06.2016

Helsedirektøren: - Priser på legemidler kan ikke holdes hemmelig. Hegnar Online 13.06.2016.

Sår tvil om jussen bak hemmelige priser. Dagens Medisin 10.06.2016

Prioriteringsmeldingen til Høie bør bli obligatorisk lesestoff for resten av regjeringen. Dagbladet 05.06.2016

Bekymret for prioritering-forskyvning. Dagens Medisin 03.06.2016

Disse kriteriene skal helsetjenesten prioritere etter. Dagens Medisin 03.06.2016 .

Ja fra Prioriteringsrådet - trolig siste runde om HPV-vaksine til gutter. Dagens Medisin 02.06.2016

Et veiskille. Dagens Medisin 12.05.2016

Åpner for å diskutere ulik tilgang til helsetjenester. Dagens Medisin 12.05.2016.

Vi må akseptere ulik tilgang til de minst viktige helsetjenestene. Dagens Medisin 12.05.2016.

En ny type helseulikhet. Dagens Medisin 12.05.2016.

Persontilpasset medisin utfordrer likhetstankegangen. Dagens Medisin 04.05.2016

Ikke ødelegg forhandlingsposisjonen vår. Dagens Medisin 04.05.2016

Helseøkonom: Ny IT-løsning vil lette prioriteringsarbeidet. Dagens Medisin 03.05.2016.

Krav om hemmelighold vekker reaksjoner. Dagens medisin 28.04.2016   

Ber Prioriteringsrådet vurdere HPV-vaksinering av gutter. Dagens Medisin 19.04.2016

Helsedirektøren sier nei til hemmelige priser. Dagens Medisin 05.04.2016

Hemmelighold. Dagens Medisin 01.04.2016

Helsedirektoratet går bort ifrå eigne råd: - Ikkje naudsynt å sjekke helsa til alle nye asylsøkarar. NRK 01.04.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER

Helse i utvikling 16 - se filmer og presentasjoner fra årets konferanse!

Årets prioriteringskonferanse, Helse i utvikling 16 ble avholdt på Oslo Plaza torsdag 13. oktober 2016.

Se filmer og presentasjoner her

 

Alle arrangementer


OM PRIORITERINGSARBEID

Filmer og presentasjoner fra årets prioriteringskonferanse

Helse i utvikling 16 ble avholdt på Oslo Plaza torsdag 13.oktober. Filmer og presentasjoner finner du her.

Neste rådsmøte: 16.februar 2017

Saker behandlet i rådsmøter 2016.

Prioriteringsrådet har i 2016 drøftet en rekke saker med temaer fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Oversikten inkluderer både drøftingssaker, temasaker og orienteringssaker.

Saker behandlet i rådsmøter 2015

Prioriteringsrådet drøftet i 2015 en rekke saker som berørte ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Dette inkluderte både drøftingssaker, temasaker og orienteringssaker.

Flere artikler om kvalitet- og prioriteringsarbeid